Home / Tin tức tổng hợp (page 4)

Tin tức tổng hợp

Báo cáo phát triển Việt Nam 2012

Báo cáo phát triển Việt Nam 2012

Báo cáo tập trung vào điểm yếu của thể chế, khuyến khích chưa thỏa đáng, những thông tin không tương xứng được gắn với 3 chữ “I” của nền kinh tế thị trường- giải thích cho thực trạng của Việt Nam lúc bấy giờ. Năm 1986 Việt Nam bước vào …

Đọc thêm ...