Home / Tag Archives: đồ thờ chung cư hạng sang

Tag Archives: đồ thờ chung cư hạng sang

“TÙY CHỈNH” VƯỢNG KHÍ – TỤ LỘC NHƯ Ý NHỜ BÀY ĐÚNG (TIỂU) LỘC BÌNH TRÊN BAN THỜ | XƯỞNG GỐM BÁT TRÀNG

Tiểu lộc bình chỉ cao từ 40 – 60cm nhưng sức mạnh phong thủy không thể coi thường. Khác với bình cắm hoa thông thường, (tiểu) lộc bình thiết kế theo hình khí của lộc bình trong phong thủy, mang đầy đủ khả năng “hút lộc” phong thủy như lộc …

Đọc thêm ...