Home / Tag Archives: gấm 2d jdpaint

Tag Archives: gấm 2d jdpaint

Jdpaint – Chạy Gấm 2D V Bit

– Hướng dẫn lập trình chạy gấm bằng vector 2D trong Jdpaint. – Thông thường dùng để chạy gấm ở câu đối, hoành phi, tranh, vách trăng trí… – Sở dĩ phải dùng dao tinh 4 hay 6mm mài đi mà không dùng dao V-Bit 32mm hay 22mm là vì …

Đọc thêm ...