Home / Sức khỏe / Thang đánh giá trầm cảm Hamilton

Thang đánh giá trầm cảm Hamilton

Trầm cảm là bệnh lý về tâm lý và càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh này. Thang HAMD được xây dựng để đánh giá mức độ trầm cảm của người bệnh.

tramcam

1. Thang đánh giá trầm cảm Hamilton

– Khí sắc trầm : Không có triệu chứng 0 điểm, có cảm giác buồn chán 1 điểm, thỉnh thoảng khóc lóc 2 điểm, khóc liên tục 3 điểm, các triệu chứng trầm trọng 4 điểm.

– Cảm giác tội lỗi: Không có 0 điểm, tự chỉ trích bản thân 1 điểm, có ý nghĩ tự buộc tội 2 điểm, có hoang tưởng bị buộc tội 3 điểm, có ảo giác bị buộc tội 4 điểm.

– Tự sát: Không có 0 điểm, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa 1 điểm, muốn được chết 2 điểm, có ý tưởng tự sát 3 điểm, cố ý tự sát 4 điểm.

– Mất ngủ ( lúc đầu của đêm): không có 0 điểm, đôi khi 1 điểm, thường xuyên 2 điểm.

– Mất ngủ( giữa đêm): không có 0 điểm, đôi khi 1 điểm, thường xuyên 2 điểm.

matngu

– Mất ngủ( về sáng): không có 0 điểm, đôi khi 1 điểm, thường xuyên 2 điểm.

– Công việc và hoạt động: Không gặp khó khăn gì 0 điểm, có cảm giác bất lực 1 điểm, mất hứng thú vào các sở thích giảm các hoạt động xã hội 2 điểm, giảm hiệu quả công việc 3 điểm, không thể làm việc được 4 điểm.

– Chậm chạp: Không có 0 điểm, có một chút chậm chạp 1 điểm, rất chậm chạp 2 điểm,gặp khó khăn 3 điểm, hoàn toàn sững sờ 4 điểm.

– Kích động: không có 0 điểm, đôi khi 1 điểm, thường xuyên 2 điểm.

– Lo âu ( tâm lý): không có 0 điểm, căng thẳng và cáu ghắt 1 điểm, lo lắng vì những điều nhỏ nhặt 2 điểm, thái độ bứt rứt 3 điểm, hoảng sợ 4 điểm.

loau

– Lo âu ( triệu chứng cơ thể): không có 0 điểm, triệu chứng nhẹ 1 điểm, triệu chứng rõ rệt 2 điểm, triệu chứng nghiêm trọng 3 điểm, mất khả năng làm việc 4 điểm.

– Triệu chứng cơ thể ( dạ dày và ruột): không có 0 điểm, triệu chứng nhẹ 1 điểm, triệu chứng nghiêm trọng 2 điểm. 

– Triệu chứng cơ thể chung: không có 0 điểm, triệu chứng nhẹ 1 điểm, triệu chứng rõ rệt 2 điểm.

– Triệu chứng sinh dục: không có 0 điểm, triệu chứng nhẹ 1 điểm, triệu chứng rõ rệt 2 điểm.

– Nghi bệnh: không có 0 điểm, quá quan tâm tới cơ thể 1 điểm, quá quan tâm tới sức khỏe 2 điểm, phàn nàn nhiều về sức khỏe 3 điểm, có hoang tưởng nghi bệnh 4 điểm.

– Sút cân: không có 0 điểm, sút cân nhẹ 1 điểm, sút cân rõ rệt 2 điểm.

– Nhận thức: không có 0 điểm, mất một phần hoặc nhận thức không rõ ràng 1 điểm, mất nhận thức 2 điểm.

2. Đánh giá trầm cảm qua thang điểm

– Điểm tổng công dưới 14 điểm: Không có trầm cảm

– Điểm tổng cộng từ 14 đến 18: trầm cảm nhẹ

– Điểm tổng cộng từ 19 đến 25: trầm cảm vừa

– Điểm tổng cộng trên 25: trầm cảm nặng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *